Vil du lede et teknologiselskap for verdens bønder?

Vil du lede et teknologiselskap for verdens bønder?

Tine og Felleskjøpet Agri går sammen om å etablere et teknologiselskap som skal kunne levere alt av beslutningstøtte for å bedre resultatene hos norske og internasjonale bønder. Selskapet trenger derfor en kommersielt orientert leder med god teknologiforståelse og utviklingserfaring, som ivrer etter å gjøre en forskjell i et viktig, omfattende og internasjonalt marked.

Selskapet har allerede fått god oppmerksomhet for den unike satsningen på kunstig landbruksintelligens. Selskapet er en spin-off fra virksomhet Tine har drevet over tid for å optimalisere drift på gården. Nå ønsker Tine og Felleskjøpet Agri i samarbeid at løsningene skal eskaleres og tilbys i Norge, Norden og internasjonalt. Selskapets løsninger handler om innsamling og verdiøkning av landbruksdata på en nyetablert skyløsning levert av Amazon Web Services, i tillegg til utvikling av applikasjoner som bidrar til å optimalisere jordbruket. Effektene av verktøyene er mange og handler om å styrke bondens produksjonsresultater og innsikt i egen drift. Dette skal bidra til sunnere og bedre produkter til forbrukeren, bedre dyrevelferd, lavere klimautslipp og et mer miljøvennlig jordbruk.

Rask vekst

For å ta selskapet ut i verden letes det etter en visjonær leder med kommersiell styrke og gründerspirit, som ser muligheter og beveger seg raskt. Den nye lederen har erfaring fra ekspansjonsselskaper og har tidligere skalert opp en organisasjon og utviklet kunderelasjoner og strategiske samarbeidspartnere.
-Lederen av det nye selskapet må ikke nødvendigvis ha erfaring fra landbruket. Vedkommende må derimot være utpreget nysgjerrig på hvilke muligheter det gir å optimalisere en av de store og viktige næringene internasjonalt, sier Johnny Ødegård, styreleder for det nye selskapet.

Et godt startnummer

Som leder av det nye selskapet starter en ikke helt på «scratch». Per i dag har selskapet en inntektsstrøm på omlag 20 millioner kroner. I tillegg investerer eierselskapene betydelig for å kunne etablere en organisasjon som raskt kan skape moment og utviklingsfart i markedet.
-I Norge har vi vært raskt ute med å etablere et datagrunnlag og tjenester som optimaliserer bøndenes drift på gården. I tillegg har vi noen øvrige nordiske fortrinn i kampen om det internasjonale markedet: Vi er digitalt modne, har en god infrastruktur og tillitt til å dele informasjon. Lederen av vårt nye selskap vil derfor få et godt startnummer i det internasjonale løpet, sier Ødegaard.

For mer informasjon >>

Publisert: 4. september 2018