– Vår metode skal være vår differensiator

– Vår metode skal være vår differensiator

Det sier Glenn Myklebust, administrerende direktør i Mindshare Norge. Myklebust og Mindshare har akkurat gjennomført et kulturprosjekt hvor alle medarbeidere har bidratt til hvordan selskapet skal utvikles videre.

Bakgrunnen for kulturprosjektet var blant annet det veldige behovet for endring i medie- og markedsføringsbransjen. Mindshare og konkurrentene er i dag er utfordret fra mange kanter, både på grunn av endrede medievaner, men også fordi stadig flere av arbeidsprosessene kan gjøres med færre tastetrykk. For å posisjonere seg som en markeds- og forretningspartner som er relevant, viktig og nær sine kunder fremover ble det avgjørende å videreutvikle en samlet og ytterligere fremoverlent internkultur.

Transforming while performing

Myklebust forteller om den spesielle opplevelsen av å vite en må endre seg, samtidig som en ikke kjenner alle detaljene i fremtidige leveranser. I følge ham innebærer det et behov for å kunne stole på sine kollegaer, samt være trygge på at arbeidet utføres på Mindshare-måten.

– Det er en krevende øvelse med ”transforming while performing”. Radikale endringer må skje, mens vi skal levere gode og lønnsomme tjenester underveis. For den enkelte og for selskapet som helhet, krever dette masse, sier Myklebust.

Tok 5 hovedgrep

For å etablere en sterkere, mer dynamisk og fremtidsrettet kultur, ble det tatt noen viktige prosjekt- og prosessgrep. Det første som ble gjort var å velge et eksternt firma som kunne fasilitere arbeidet og se Mindshare utenfra. Nye og Kloke Hoder ble valgt for å gjøre denne jobben. I tillegg var det viktig å designe en prosess som kunne inkludere alle i Mindshare. Behovet for inspirerende workshops og allmøter med mye energi ble tydelig for å få medarbeidere til å ville bidra. I kjølvannet av disse møtene ble det etablert et strategidokument som vil forankre arbeidet fremover. Et femte viktig grep var å ivareta en relativt ny ledergruppe.

–Ledergruppen er kulturbærere, og vi igangsatte en parallellprosess for å bevisstgjøre ledergruppen på rollen vi har internt. I tillegg etablerte vi gode samspillsregler for å øve oss på å implementere felles beslutninger ute i organisasjonen, sier Myklebust.

Lært av tidligere feil

Selv om prosjektet knapt er ferdig, har flere av tiltakene blitt gjennomført allerede. For Myklebust blir det viktig å gjennomføre de aktivitetene som er besluttet av hele organisasjonen – i tillegg til at det blir avgjørende å gjøre noen av disse veldig bra.

– For å sikre fremdriften best mulig, har vi forsøkt å lære av våre tidligere feil vedrørende struktur og oppfølging internt. Derfor har det vært viktig med tydelige oppgaver, roller og ansvar for fremover være godt rustet til å utvikle en fremtidsrettet kultur. Jeg er veldig stolt av det vi sammen har skapt, og jeg er overbevist om at den grundige jobben vil komme både kunder og medarbeidere til gode fremover.

For mer Informasjon, kontakt Evy Nilsen, tlf: 922 45 926, evy@nyeogklokehoder.no

Publisert: 2. november 2016