Rekruttering

Vi henter de beste hodene

I over 18 år har vi rekruttert innen kommunikasjon, markedsføring og reklame. Vi vet at dyktige mennesker som brenner for det de gjør, får nye muligheter.

Kanskje har du behov for:

 • En forretningsutvikler med kommersiell teft
 • En ny og innovativ leder til å bygge fremtidens markedsavdeling
 • En kreativ leder med konseptuell tilnærming
 • Strategiske rådgivere eller dyktige prosjektledere

Eller markedsdirektør, kommunikasjonssjef, innovasjonssjef, innovasjonsdirektør, produktsjef, kundesjef, AD, tekstforfatter, grafisk designer, interaksjonsdesigner, webdesigner, CRM-ansvar osv.

Selv om det er stadig mer mobilitet i arbeidsmarkedet, er det ikke alltid at de beste kandidatene for jobben er aktivt søkende. Vår mangeårige erfaring med rekruttering og research innenfor markedsføring, kommunikasjon og reklame gjør at vi har god oversikt over de beste kandidatene og virksomhetenes utfordringer og muligheter. Denne kompetansen bruker vi til å etablere de beste vilkårene for et godt ansettelsesforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vellykkede rekrutteringsoppdrag innebærer å bry seg om menneskene som er involvert. Vi er opptatt av å gjennomføre grundige dokumenterbare prosesser. Våre search-metoder er oppdatert og effektive. Vi tenker større og nytt om hvordan kommunikasjon og organisatoriske forhold kan styrke rekrutteringsprosessen.

Les mer om våre caser eller ta kontakt med Evy Nilsen for mer informasjon om rekrutteringsprosesser i Nye og Kloke Hoder.


Organisasjon

Vi hjelper våre kunder å løse sine fremtidige virksomhetsutfordringer.

Kanskje ønsker du å:

 • Utvikle nye produkter og/eller tjenester
 • Omstrukturere virksomheten din (nye rutiner)
 • Få medarbeiderne dine mer fornøyd og motivert
 • Utvikle ditt lederskap

Som enkeltperson og i organisasjoner opplever vi stadig større krav til endring. En god intern endringskultur er derfor avgjørende for å kunne være en konkurransedyktig virksomhet. Det kan bidra til at virksomheten kommer styrket ut av en vanskelig endringsprosess, eller åpne for nye og innovative forretningsmuligheter.

En vellykket endringsprosess handler alltid om å involvere de som blir/er påvirket av endringen. Det handler ikke bare om å implementere en effektiv informasjonsplan, men også sørge for at alle involverte er med på å definere vilkårene for det fremtidige resultatet. Vi i Nye og Kloke Hoder tilrettelegger for gode møteplasser og sikrer at dialogen og fremdriften bidrar til en vellykket løsning.

I casene våre kan du se noen eksempler på hva vi har gjort. Er det noe du lurer på? Ta kontakt med Camilla Lindemann.


Kommunikasjon

Vi jobber med kommunikasjon som involverer og engasjerer våre kunders målgrupper.

Kanskje ønsker du at:

 • Kunder skal kjøpe dine produkter og tjenester, eller bli bedre kjent med bedriften eller organisasjonen din
 • Styrke din virksomhets omdømme
 • Beslutningstakere skal stemme for ditt forslag
 • Medarbeiderne dine skal bli mer fornøyd og motivert
 • Flinke folk skal søke jobb hos deg

I Nye og Kloke Hoder er vi overbevist om at de som lykkes i næringslivet, politikken og sosiale lag, er de som er gode til å kommunisere. For å lykkes med dette må du bry deg om den du kommuniserer med. Du må forstå mottakerens behov, for så å møte vedkommende med riktig budskap, språk og ikke minst en god anledning.

Vår hverdag er flyktig. Alt skjer raskt rundt oss, og det krever sitt å henge med. Vi tror at vi kommunikatører også er ofre av dette. Vårt svar er derfor at vi hele tiden søker å sette sammen nye team av de flinkeste folkene i markedet. Kreative, kreatører, studenter, relevante yrkesaktive, idésprintere og kundens egne medarbeidere settes sammen for å løse våre kunders utfordringer. Vår modell er morsom, inkluderende, lærerik og ikke minst effektiv.

Les mer om våre caser, eller studer våre samarbeidspartnere. Er du interessert i å dele ditt hode med oss? Ta kontakt med Camilla Lindemann.