Nye og Kloke Hoder er folk- og forretningsrådgivere. Vi finner riktig kompetanse og er opptatt av å få flinke folk til å jobbe bedre sammen på nye måter.

 

Å finne riktig kompetanse

Å rekruttere riktig kompetanse er i dag en krevende øvelse fordi behovene fordrer ny og spisset spesialisering som ikke nødvendigvis florerer på markedet. Denne våren (2018) presenterte Ernst & Young Australia en rapport som viste at 40% av dagens universitetsgrader snart vil være utdatert. En utdanning som tidligere fungerte i et 60 – årig yrkesliv, har i dag kun aktuell relevans noen få år, som gjør at tilfanget av kandidater med oppdatert teoretisk kunnskap, i kombinasjon med praktisk erfaring, blir mangelvare. Nye og Kloke Hoder bidrar til å løse krevende rekrutterings- og organisasjonsoppdrag av digitale, kreative og kommersielle roller og har følgende tjenester:  

•  Rekruttering A-Å
•  Delprosess rekruttering
•  Onboarding
•  Outplacement
•  Kompetansereview
•  Kompetanse-og organisasjonsstrategi
•  EmployerBranding

Å jobbe bedre sammen

En av de viktigste suksessfaktorene for dagens virksomheter handler om å få de ansatte, team, avdelinger og eller andre bedrifter og organisasjoner til å samarbeide som et godt lag, Samarbeid utfordrer folk til å tenke, formulere og tydeliggjøre kompetansen sin og kan fungere som et speil som reflekterer styrkene og svakhetene til den enkelte. Når ulike kunnskaper og ferdigheter samles, skapes det en kompetansepool som er større, mer kompetent og mer erfaren. Men, et godt samarbeid skjer ikke nødvendigvis av seg selv. Som en gammel filosof sa: «Setter du 30 genier i ett rom – får du 1 stor idiot». Ingen personer er like, og med forskjellige medarbeidere, team, avdelinger, bedrifter og organisasjoner, må du vite hvordan du kan utnytte ulikhetene og identifisere hvordan de kan utfylle hverandre. Når teamene samarbeider godt, lærer de nytt fra hverandre, og det er den nye kunnskapen som gir muligheter for vekst og utvikling. Nye og Kloke Hoder bidrar til å løse samarbeidsutfordringer og -muligheter innen ulike private og offentlige virksomheter og har følgende tjenester:  

•  Team og lederutvikling
•  Kulturutvikling
•  Samarbeid for konkurransekraft
•  Prosjekt- og prosessledelse

Å jobbe på nye måter

Å jobbe sammen på nye måter er avgjørende for å sikre lønnsom vekst nå og i fremtiden. Endringstakten i markedet gjør at vi hele tiden må endre produkter og tjenester, interne metoder og prosesser og kundebehandling. Kunsten å skape nye og effektive forretningsområder, få mye ut av lite, samt å trylle med det man har, krever tøffe valg, sterk gjennomføringsevne, samt omfattende involvering av relevante interessenter. Nye og Kloke Hoder bidrar til å utvikle nye metoder for endrede virksomhetsutfordringer og har tjenester innen:  

•  Forretningsstrategi
•  Posisjoneringsstrategi
•  Prosjekt- og prosessledelse
•  Implementeringsprosesser