Kommunikasjons- rådgiver med gjennomføringskraft

Kommunikasjons- rådgiver med gjennomføringskraft

Konsernområdet TINE Kommunikasjon og Bærekraft jobber tverrfaglig med kommunikasjon, innholdsproduksjon og bærekraft rundt en av landets mest kjente merkevarer og verdikjeder fra gård til forbruker. Du kan bli en del av dette teamet på vår stadige forbedringsjakt for TINE!   

Vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver med gjennomføringskraft som får ansvar for daglig nyhetsflyt i tett samarbeid med TINEs desk og redaksjonsgruppe. Du er 'flytende' i digital kommunikasjon og kan lede samarbeidet rundt selskapskommunikasjon på interne og eksterne digitale flater. Du brenner for både folk og fe, og er pådriver for engasjement, kunnskapsdeling og skaper gode arenaer for dialog og kulturbygging med hjelp av kommunikasjon.  

Du må også kunne jobbe strategisk og bidra til at vi utnytter potensialet som ligger i god internkommunikasjon.  


Ansvarsområder: 

 • Redaktør og superbruker på våre digitale kommunikasjonsverktøy
 • Løfte evne og mulighet til dialog og engasjement internt i konsernet
 • Planlegge og gjennomføre interne og eksterne kommunikasjonsplaner 
 • Rådgivning og kommunikasjonstrening av ledere 
 • Bidra til å utvikle TINEs kultur og endringsvilje gjennom engasjerende historiefortelling 
 • Bistå HR i deres employer branding arbeid
 • Ansvarlig for å utvikle TINEs års- og bærekraftsrapport     


Arbeidsoppgaver: 

 • Lede utviklingen av intranett-løsningen for å styrke dialog og samhandling 
 • Ansvarlig for digitale allmøter og presentasjoner         
 • Utvikle engasjerende innhold, inkludert korte nyhetsartikler, foto- og video til interne kanaler 
 • Bistå konsernledelse og deres ledergrupper med kommunikasjonsrådgivning, budskapsutvikling og kommunikasjonstrening 
 • Deltaker i TINE redaksjonsgruppe  


Personlige egenskaper 

 • Solid gjennomføringskraft på en hyggelig måte
 • Faglig og sosialt trygg med god rolle- og situasjonsforståelse
 • Relasjonsbygger som skaper nettverk internt og eksternt 
 • Proaktiv, nysgjerrig, utviklings- og samarbeidsorientert
 • Initiativrik, selvstendig; analytisk og strukturert 
 • Solid gjennomføringskraft og evne til å realisere planlagte aktiviteter
 • Høy arbeidskapasitet


Faglig kompetanse 

 • Fem års erfaring fra kommunikasjonsavdeling eller kommunikasjonsbyrå 
 • Dokumentert erfaring med bruk av digital og visuell kommunikasjon i sosiale kanaler, samt sterk digital kompetanse innen effektive samhandlingsløsninger
 • Erfarent blikk på hva slags virkemidler som egner seg for å skape gjennomslag og resultater for ledere 
 • Høyere utdannelse innenfor kommunikasjon, journalistikk eller økonomi, gjerne en mastergrad 


Hva kan TINE tilby deg?  

TINEs visjon er «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha». Målet vårt er å være forbrukernes førstevalg, og det skal vi oppnå gjennom å være best på innovasjon, best på forbrukerdialog, best på resultatkultur - og best på bærekraft gjennom en samlet verdikjede fra gård til bord.   

TINE ønsker deg som identifiserer deg med målene våre og som stadig ønsker å utvikle deg. Hos oss skal du få muligheter til å bli den beste du kan bli innenfor ditt fagfelt. Vi kan ellers tilby et humørfylt, inkluderende - og resultatorientert arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.  

TINE bruker historiefortelling for å fortelle engasjerende historier for både forbrukere og ansatte, med en tydelig ambisjon om å styrke oss internt. I 2018 ble TINE ble nummer 2 på IPSOS omdømmemåling, nominert til Næringslivets klimapris og topp 10 på Sustainable Brand Index. TINE satser tungt på miljøvennlig transport og produksjon, sirkulær økonomi og fornybare råvarer som også er sentrale kommunikasjonsområder. I 2017 ble TINE kåret til beste merkevare i sosiale medier som resultat av tett samarbeid mellom markedsavdelingen og TINE Kommunikasjon og Bærekraft.

Les forøvrig mer om prosjekter TINE Kommunikasjon og Bærekraft er involvert i her:  https://www.tine.no/om-tine/b%c3%a6rekraft

 

For mer informasjon om stillingen kontakt: Håvard Løkke i Nye og Kloke Hoder: havard@nyeogklokehoder / +47 920 55 306 eller Evy Nilsen, evy@nyeogklokehoder.no / +47 922 45 926


TINEs visjon er «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha». Målet vårt er å være forbrukernes førstevalg, og det skal vi oppnå gjennom å være best på innovasjon, best på forbrukerdialog, best på resultatkultur - og best på bærekraft gjennom en samlet verdikjede fra gård til bord.TINE ønsker deg som identifiserer deg med målene våre og som stadig ønsker å utvikle deg. Hos oss skal du få muligheter til å bli den beste du kan bli innenfor ditt fagfelt. Vi kan ellers tilby et humørfylt, inkluderende - og resultatorientert arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Les ellers mer om noen av de prosjektene TINE Kommunikasjon og bærekraft er involvert i her:https://www.tine.no/om-tine/b%c3%a6rekraft (her ligger alt om TINEs bærekraftprosjekter)