Amedia søker CRM konsulent

Amedia søker CRM konsulent

Hos Amedia står kunden i fokus, noe som preger hele vår kultur. Som CRM Konsulent skal du engasjere kundene gjennom kundereisen ved hjelp av innsiktsbasert og tilpasset kommunikasjon. På denne måten skal vi tilby kundene relevant informasjon og bistå dem i å avklare og forstå deres behov.


Vi ser etter en sterk og tydelig medarbeider som tør å utfordre det etablerte og å komme med nye innfallsvinkler til gjennomføring av arbeidsprosesser.
Ansvaret ligger i å tilrettelegge for at Amedia beholder sine eksisterende kunder som følge av utvikling og forbedring av all kundedialog.
 
Ansvar og oppgaver
 • Utvikling og vedlikehold av SQL-spørringer
 • Optimalisere og tilpasse segmenterte dialogløp, feilsøking og tiltak for å redusere avvik
 • Drift og utvikling av kunde – og lojalitetskonsepter for å sikre optimal kundetilfredshet
 • Tilrettelegge og gjennomføre salgs- og bevaringsaktiviteter
 • Utvikling og optimalisering av kundedialogen og «kundereisen». Tilpasse kundedialogen til relevante segmenter og sikre personalisering i form av 1:1 kommunikasjon
 • Skal holde seg oppdatert på studier, forskning og trender innen kundedialog og kundereise, og sørge for pilotering/testing knyttet til dette i Amedia
 • Koordinerende ansvar på tvers av Amedia mht. læring og erfaringsdeling knyttet til kundeservice, Min side, kundedialog og i hvilke kanaler dette skal skje
 • Jobbe tett med øvrige avdelinger for å sikre at funksjonaliteten fungerer og sette krav til videreutvikling
 • Drive gjennom standardisering av arbeidsprosesser og anbefalte forbedringsområder 
 
Utdannelse og kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse
 • Gode SQL-kunnskaper
 • Fordelaktig med kjennskap til Portrait Dialogue
 • Grunnleggende kjennskap til HTML, CSS og JavaScript
 • Erfaring fra CRM-arbeid der man jobber innsiktsdrevet, metodisk og segmentert gjennom alle kanaler for å verdiøke kundebasen mest mulig 
                                                                                        
Personlige egenskaper
 • Kunde-, markeds- og forretningsorientert
 • Ryddig og strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide i team, så vel som selvstendig
 • Initiativrik og kreativ 
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i et dynamisk mediemiljø. Amedia Forbrukermarked har et tett samspill med konsernets funksjoner innenfor teknologi, produktutvikling, analyse, markedsføring, salg og redaksjonelle miljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Karrieremuligheter i et stort mediekonsern 
For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Hilde Sem i Nye og Kloke Hoder, tlf 45221039 eller Marcello Falch i Amedia, tlf 93217795. 

Søknadsfrist: snarest
Arbeidssted: Akersgata 34, 0160 Oslo
 
Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Konsernet eier 63 abonnementsaviser og tre gratisaviser, det digitale riksmediet Nettavisen. I tillegg driver Amedia trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, utvikling, forbrukermarked, analyse, regnskap, annonseproduksjon, kundesenter og sideproduksjon er samlet i sentrale enheter som understøtter driften av mediehusene. I 2016 omsatte Amedia for 3 593 millioner kroner.