NAF søker en erfaren konsept- og tjenestedesigner

Ønsker du å være med å utvikle fremtidens trafikkantorganisasjon?

 
Som tjenestedesigner i innovasjonsavdelingen i NAF er arbeidet innovasjon i praksis. Avdelingen har ansvaret for å initiere, drive og lede innovative utviklingsprosjekter i hele organisasjonen. Brukerorientert utvikling er essensen i innovasjonsmetodikken, og med flere spennende prosjekter øker behovet for solid erfaring og kompetanse innen design og tjenesteinnovasjon, samt god teknologiforståelse.
 
Erfaring:        
 • Relevant høyere utdannelse
 • Flere års arbeidserfaring, gjerne fra consulting eller tjenesteytende virksomhet
 • Leveranser til toppledere
 • Ekstern representasjon
 
Ferdigheter:
 • Høy gjennomførings- og leveranseevne
 • Drivende og energisk 
 • Relasjonsbygger     
 • God forretningsforståelse
 • Selvstendig
 • Analytisk og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Ønskelig med grafiske ferdigheter og mestring av relevant programvare
 
Vi tilbyr:
 • En spennende og utviklende jobb i en organisasjon med høyt ambisjonsnivå
 • Varierte og utfordrende oppgaver 
 • En dynamisk arbeidsplass som er samlokalisert med NAF Digital og teknologiavdelingen
 • Godt sosialt miljø og høy trivselsgrad
 • Gode utviklingsmuligheter 

NAF er en trafikantorganisasjon med en betydelig stemme i samfunnet. NAF er Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon. Hver tiende nordmann er medlem, og 25 prosent av alle personbileiere er medlem.  NAF har ca 360 engasjerte medarbeidere. Virksomhets- og produktområder inkluderer blant annet medlemskap, NAF sentrene med test og kontroll av bil, NAF Finans og Forsikring, veihjelp, trafikkopplæring, handel, forbrukerassistanse og digitale tjenester. NAF er en medlemseiet organisasjon med 71 lokalavdelinger.