Oslo2070 – Byen i fjorden: Visjonære byplaner for fremtidens Oslo

Hvordan ser millionbyen Oslo ut i 2070? Vil det geografiske sentrum være der det er i dag? Hvordan reiser vi rundt i Oslo, og inn til byen med så mange mennesker i omegnen? Hvordan løser vi bolig- og vannmangelen? Det internasjonale rådgivingsselskapet Sweco skapte en omfattende visjon for fremtidens Oslo. Denne ble lansert med hjelp av Nye og Kloke Hoder på Sweco-dagen den 16. oktober 2014.

I løpet av sommeren 2014 satte Sweco sammen 10 tverrfaglige studenter for å løse Oslos fremtidige utfordringer med tanke på demografi og klima. Studentene fikk hjelp av Swecos eksperter på de ulike fagområdene. Rapporten fikk navnet Oslo2070 – Byen i fjorden.

Takler fremtidens utfordringer

Prosjektet Oslo2070 – Byen i fjorden ble gjennomført med tanke på langsiktig planlegging av Oslos byutvikling. Visjonen tar høyde for den store befolkningsøkningen og  klimaendringene som vil utfordre byens infrastruktur. Oslo2070 representerte mange av Swecos målsetninger –  posisjonering for fremtiden, skape positive holdninger til tverrfaglighet i større prosjekter, og å fremme langsiktige og bærekraftige løsninger for fremtidig byutvikling.

Sykkeltur og Swecodag

Prosjektet ble profilert ved hjelp av iscenesetting av Swecos tanker. Oslo2070 fikk sin egen nettside, og en prosjektfilm visualiserte visjonen.  Det ble arrangert en sykkeltur langs Bjørvika med presse, studenter og representanter fra Sweco. Presseaktivitet resulterte i bred dekning i nasjonale medier. Selve lanseringen av prosjektet fant sted på den årlige Sweco-dagen 16. oktober 2014.

Oppmerksomheten rundt fremtidig byutvikling ble en positiv drivkraft i seg selv. I tillegg har Sweco tiltrukket seg flere samarbeidspartnere, og er nå også aktiv på Oslo Urban Arena som fokuserer på byutvkling.

For mer informasjon: www.Oslo2070.no og www.sweco.no

Foto: Sweco