MatPrat skaper MatFolk

MatPrat hadde høsten 2011 en fornyet virksomhetsstrategi, og basert på denne skulle det nå utarbeides en kommunikasjonsambisjon. MatPrat har vært Norges ledende aktør innen mat og matformidling, og bakgrunnen for prosjektet var målet om fortsatt å beholde denne posisjonen.

Utfordringen handlet om å utvikle retning og mål for kommunikasjonen til MatPrat; dvs. en kommunikasjonsstrategi.

Vår rolle

Nye og Kloke Hoders rolle handlet om å være rådgiver og prosessleder for utvikling av kommunikasjonsstrategien. Sammen med målgruppene, kreativ kraft og interne ressurser internt, kartla vi de ulike matsituasjonene som oppstår i hverdagen. Videre jobbet vi med hvordan disse behovene kunne dekkes, for til slutt å utvikle aktiviteter og ideer som MatPrat kunne iverksette og som dekket de definerte behov.

Om prosessen

Vi gjennomførte fire workshops med omlag 25 deltagere i hver workshop. Blant dem som deltok var eiere, styret, ansatte, målgruppene og eksterne idesprintere. Workshopene genererte over 1500 behov og disse ble dertil omsatt til løsninger og ideer.

Løsning

Resultatet av arbeidet ble fire godt testede skisser, som ble kvalifisert av ledergruppen hos MatPrat.  «MatPrat skaper MatFolk» ble valgt, og dette definerte ambisjonen for alle aktiviteter som skulle gjennomføres i MatPrat fremover. Dersom aktivitetene ikke bidro til å skape MatFolk, så skulle de ikke gjennomføres.

Samarbeidspartnere

  • Sølvpilen var fasilitator sammen med Nye og Kloke Hoder
  • Ulike representanter for målgruppene
  • Ulike idesprintere

Vil du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Linda Refvik.