Markeds- og innovasjonsdirektør

I konkurranse med andre, fikk Nye og Kloke Hoder muligheten til å samarbeide med Peppes Pizza om en helt ny og sentral stilling i selskapet.

I tett samarbeid med administrerende direktør og HR-direktør ledet Evy Nilsen prosessen frem til endelig valg av ny direktør. I den innledende fasen var det avgjørende å bli kjent med organisasjonen og de prosessene selskapet hadde vært igjennom. I tillegg til annonsering, var nettverk og direkte search helt avgjørende for å finne riktig person til denne stillingen.

– Vi fikk veldig oversiktlig hjelp i oppstarten av samarbeidet, og det var lett å forstå hva tilbudet var. Gjennom hele rekrutteringsprosessen fikk vi effektiv og stillferdig hjelp – og opplevde en veldig behagelig bistand. Nye og Kloke Hoder er dyktige og kunnskapsrike, og ga oss innspill som gjorde at vi endret rammen for stillingen. Dette førte til at vi traff mye bedre enn det vi ellers ville gjort. Nye og Kloke Hoder skjønte hva vi var ute etter, forteller Ragnhildr Weberg, HR-direktør i Umoe Restaurant Group.

– Jeg er Ikke i tvil om å bruke dem igjen, fortsetter Weberg. Nye og Kloke Hoder er veldig smidige, kundeorienterte og omsorgsfulle. En trivelig gjeng å besøke, som er lite formelle, men svært profesjonelle!