«Kunden først»

Målt i omsetning er Toyota den største bilprodusenten i verden. Etter mange år med suksess i det norske markedet, ønsket selskapet å gjøre noe mer. Kundeopplevelsen skulle bli helt unik sammenlignet med andre bilforhandlere.

Utfordringen

Prosjektet ble initiert i 2011 av Trigger i samarbeid med hovedkontoret til Toyota. Nye og Kloke Hoders bidrag skulle handle om coaching av HR-avdelingen og utvikling av en kultur- og verdiprosess for medarbeidere.

Et av virkemidlene var boken “Kunden først” som tar for seg Toyotas historie, opplæring og utvikling av de ansatte, Toyotas merkevare og ønsket posisjon. Som et ledd i bevisstgjøringen av verdiene og for å forsterke ønsket kultur, laget Toyota kommunikasjonsvegger, møteplasser for dialog og informasjon på TV-skjermer, samt nye intranettsider. Nye og Kloke Hoders leveranse ble prosessdesign, kursplaner, interiør, treningsopplegg og foredrag.

Resultat

Første fase av det tre-årige Kunden først–prosjektet er gjennomført. Prosjektet har så langt hatt god effekt internt, særlig på grunn av høy grad av involvering og inspirasjon.

Samarbeidspartnere

Trigger laget boken «Kunden først».

Camilla Gjerseth var ansvarlig for den visuelle internkommunikasjonen (interiøret)