Fra kandidat til oppdragsgiver

Nye Hoder har rekruttert flere av McDonald's stillinger.

I 2010 ble vi kontaktet av McDonald’s som ønsket en Marketing Director til å lede markedsavdelingen i Norge. For å bli ordentlig kjent med selskapet, deltok vi på samlinger med de ansatte og besøkte både nyoppussede og gamle restauranter.

Med bakgrunn fra dagligvarebransjen og god forståelse for retail, fag og mennesker fikk McDonald’s sin Marketing Director i Pia Mellbye. Hun har bygget dagens markedsavdeling og skapt gode resultater sammen med teamet sitt i Norge. Behovet for å ansette flere meldte seg og Nye og Kloke Hoder ble kontaktet for å rekruttere ytterligere to Marketing Managers og en Consumer Business Insight-medarbeider.

Både kandidat og oppdragsgiver

Pia Mellbye har opplevd Nye og Kloke Hoder, først som kandidat, senere som oppdragsgiver. For tre år siden ble hun ansatt som Marketing Director.

– Som kandidat opplevde jeg Nye og Kloke Hoder som profesjonell og ivaretagende. Nye og Kloke Hoder hadde satt seg godt inn i McDonald’s som arbeidsplass, og jeg fikk grundig informasjon og oppfølging hele veien.

– Som oppdragsgiver har jeg opplevd den samme profesjonaliteten. Samarbeidet har vært preget av god dialog, kunnskap og kompetanse om selskapet og bransjen vi er en del av. Effektivitet er et annet stikkord. Prosessene har vært effektive og ikke så kompliserte, noe jeg synes er veldig tilfredsstillende. Vi har fått gode kandidater som passet oss både faglig, sosialt og miljømessig, sier Mellbye.