Forretningsutvikling innen barneklær

Nye og Kloke Hoder har bidratt til en tydeliggjøring av Ugly Children's Clothings forretningsmål og -aktiviteter.

Klesmerket Ugly Children’s Clothing ble til i 2006, da en mann ble far for første gang. Sammen med kreative venner startet han en egen produksjon av småbarnsklær med et lekent og tøft uttrykk – helt ulikt markedet forøvrig.  Fire år etter oppstart har Ugly Childrens Clothing tre kolleksjoner bak seg og har blitt et solid navn i bransjen.

Utfordring

Fokuset for dette samarbeidet var å øke distribusjon, omsetning og posisjonering.

Vår rolle

Arbeidet startet med to samlinger hvor alle i Ugly Children’s Clothing var med på å definere bedriften, målsetningen, hvem de var og hvor de skulle.

Fremdrift og resultat

Etter to år nådde selskapet sine mål, men hadde behov for å sikre strukturen videre. Derfor ble et nytt samarbeid med Nye og Kloke Hoder innledet i 2011.

– Vi hadde behov for å videreføre samarbeidet fordi det var effektivt, målrettet og konstruktivt, forteller Jo Henning Kolstad, Managing Director i Ugly Children’s Clothing.

Nye og Kloke bidro til kvalitetssikring av arbeidet som var blitt gjort i 2009. Nye mål ble definert. Visjonen og verdier ble tydeliggjort og markedsstrategien ble tilpasset. De revurderte roller og forventningene til eierskap.

Resultatet ble en opprydding av interne rutiner, visjoner og verktøy for hvordan Ugly Children’s Clothing kan jobbe fremover på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

– Vi fikk det det arbeidet vi forventet og er veldig godt fornøyde, sier Jo Henning Kolstad.

Vil du vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt med Linda Refvik.