Nyopprettet Oslo-kontor søker daglig leder

Nyopprettet Oslo-kontor søker daglig leder

Det svenske IT-selskapet Squeed etablerer nå et kontor i Oslo og leter etter en daglig leder. Den daglige lederen må ha lyst til å bygge et konsulentteam med utpreget passion for fag og sosialt samspill.

Squeed ble etablert i 2010 og har i dag kontorer både i Gøteborg og Stockholm. Konsulentselskapet innen IT jobber med arkitektur, coaching, mentoring, utdanning og systemutvikling, og er eksperter på Java, Microsoft.net, web, test og agile arbeidsprosesser. Den naturlige veien videre for selskapet, er å slå røtter i Norge. En konsulent er allerede på plass, og nå jakter Squeed en daglig leder til Oslokontoret.
-Vi har i lengre tid hatt gode kontakter inn mot Oslo, og jobber for eksempel innen bank og finans i Norge. I tillegg har vi kunder i Sverige innen bil og telecom, som også har virksomhet i Norge. Det er naturlig for oss å etablere oss i Oslo, for å skape synergier på tvers av landegrensene. Vår satsning på agile coacher er også noe vi tror er attraktivt i det norske markedet, sier Ola Klasson, administrerende direktør i Squeed.

Ta vare på folk
Squeed ser etter en engasjerende person som ønsker å skape et miljø preget av passion og entusiasme for fag og utvikling. Ønsket er at Oslokontoret skal bestå av omlag 20 personer om få år, og for å få til det må den nye daglige lederen være en utpreget relasjonsbygger. Kanskje har vedkommende bakgrunn som leder for konsulenter og tidligere erfaring med salg. Den nye lederen må være varm og evne å ta vare på folk.

-Det er viktigere for oss at en daglig leder for Oslokontoret er en dyktig lagspiller, fremfor en typisk manager. Vedkommende må ha lyst til å skape en stemme i Norge, i tillegg til å finne det givende å utvikle folk, sier Klasson.

For meg og mine venner
Squeed kulturen er tuftet på at alle medarbeidere bidrar til å skape forretningsideene. Å stimulere og ivareta kreativitet er derfor grunnleggende i virksomheten. Squeed-kollegaene preges av passion for fag og hverandre, og det sosiale samspillet er viktig for alle.
-En av våre kollegaer sa at når han jobber for Squeed, er det som å jobbe for han selv og hans venner. Dette utsagnet er et glitrende eksempel på det vi prøver å få til med kulturen i Squeed, sier LenaGreen, konsulentsjef i Squeed.

Publisert: 4. juli 2018