Motedesignere konkurrerer på Venture Arena: -En milepæl for norsk mote.

Motedesignere konkurrerer på Venture Arena: -En milepæl for norsk mote.

Det hevder Linda Refvik, prosjektleder for Arena-prosjektet Norwegian Fashion Hub om venture-arrangementet i forrige uke. Fire representanter for norske motedesignmerker presenterte sine forretningsideer og konkurrerte om å bli med videre i kampen om status som årets forretningside.

Venture Arena er et samarbeidsprosjekt mellom Deloitte og CONNECT Norge og består av en seminarrekke med konkurrerende virksomheter innen ulike forretningsområder. Virksomhetene presenterer sine ideer for et større publikum og et panel av spesialister fra relevante områder vurderer kandidatene.

– Jeg har kjent norsk motebransje i mange år, og etter min mening er det helt nytt at motedesignere presenterer sine forretningskonsepter på en arena som denne. Ventureselskapene har gjerne øye for entreprenører innen teknologimiljøer, og at norsk motebransje endelig får en slik scene og dertil publikum for sin skaperkraft og sitt entreprenørskap er fantastisk spennende, sier Linda Refvik, prosjektleder for moteklyngen Norwegian Fashion Hub.

FWSS med best forretningsidé

Motedesignmerket FWSS gikk av med seieren blant de konkurrerende motedesignerne på Venture Arena. Norwegian Rain, Epilogue, og Johnny Love var de andre designerne, og alle aktørene delte sin forretningsplan, samt fremtidige muligheter og utfordringer med fagpanelet og publikum.

– Det interessante med disse fire aktørene er at samtlige har jobbet en stund og rukket å definere en unikhet i markedet. Designbedriftene har også det til felles at de har en ide om hvor de skal med sitt merke og sin forretning. Alle har behov for kompetanse og støtte innen internasjonalisering og distribusjon. At aktørene deler så åpent på denne arenaen oppleves som at de i større grad er klare for å stå sammen for å nå enda større mål og ambisjoner, sier Gisle Mariani Mardal, daglig leder i Norwegian Fashion Institute, Abelia.

Samarbeid og businessforståelse

Jorun Sofie Fallmo Aartun er journalist i Dagen Næringsliv og har fulgt den norske motebransjen i mange år. Som del av arrangementet presenterte hun sine tanker om motebransjen fra en bok om bransjen hun lanserer i høst. Fallmo Aartun trakk blant annet frem viktigheten av å at aktørene samarbeider for at de skal lykkes. Aartun nevnte blant annet at en stor andel av de uteksaminerte studentene fra Esmod går til en jobb som selger i butikk, fremfor design. At disse kandidatene også lærer business som en del av studiene, mener hun er et av kriteriene for at bransjen skal kunne utvikles.

Om Venture Arena

Connect og Deloitte samarbeider gjennom seminarserien Venture Arena om å diskutere mulighetene i ulike bransjer, samtidig som 3-4 små ventureselskaper presenterer seg i en mini-konkurranse om hvem som har den beste ideen. Ved årets slutt inviteres alle «vinnerne» av disse mini-konkurransene til å presentere seg på nytt, og årets beste forretningside kåres.

Om Norwegian Fashion Hub

Norwegian Fashion Hub er navnet på næringsklyngen som omfatter motedesignvirksomheter i Oslo-regionen. Næringsklyngen er tildelt Arena-status som er et av Innovasjon Norges klyngeprogrammer. Prosjektet finansieres av moteaktørene selv, samt Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Målsetningene handler om å posisjonere og å sikre bærekraftig vekst innen norsk motebransje. Norwegian Fashion Hub prosjektledes av Nye og Kloke Hoder.

Publisert: 28. september 2014