Medarbeiderne søker leder

Medarbeiderne søker leder

En samlende driftsleder med engasjement og gode relasjonelle evner søkes til spennende vekstselskap.

Medarbeiderne er en ideell virksomhet som styres etter en visjon om å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer. Medarbeiderne er en del av Ferds sosiale entreprenører, har drevet virksomhet i 5 år og teller i dag 17 ansatte. Daglig leder Chris Klemmetvold er særdeles entusiastisk når han beskriver de fremtidige planene for Medarbeiderne, som blant annet innebærer behov for en dyktig driftsleder.
-Vi skal gjøre noe unikt i arbeidslivssammenheng. Vi trenger derfor en flink driftsleder som kan gjøre en solid jobb fra dag til dag, i tillegg til å ønske å gjøre noe større enn seg selv. Vi har blitt større og har mange aktiviteter som skal håndteres internt og eksternt. Vår nye driftsleder vil jobbe med drift og utvikling i tospann med meg, nærmest som en co-grunder, sier Chris.

Stiller vanlige krav
Noe av det viktigste for Chris er at den nye driftslederen forstår at Medarbeiderne ikke representerer noe stakkarslig. Personen må motiveres av å skape arbeidsplasser for folk med rusbakgrunn, samt evne å folk til å bidra.
-Medarbeiderne er ikke noe annerledes enn andre bedrifter. Her gjelder regler om arbeidstider og sykefravær, og vi stiller krav som i andre bedrifter, sier Chris.

Godt eksempel
For den rette kandidaten vil rollen som driftsleder utgjøre et motiverende og meningsfullt arbeid.
– Noe av det mest spennende med jobben er at vi bidrar til å skape presedens for hvordan man rekrutterer ved å se folk i øya, ikke bare i CVen. I denne bedriften kan vi forme en medarbeidermodell som vil kunne være et godt eksempel til etterfølgelse i arbeidet med å skape et mest mulig inkluderende arbeidsliv, sier Chris.

For mer informasjon om stillingen >>

Publisert: 12. mars 2018