Konferanse om den norske motebransjens fremtidsutsikter

Konferanse om den norske motebransjens fremtidsutsikter

Konferansen Needlework and Technology på DOGA i Oslo, har vært en suksess, og Nye og Kloke Hoder står som prosjektledere for andre gang. The State of the Industry er tema for årets samling.

Hvor står motebransjen i dag? Hvor er vi på vei? Det er utgangspunktet for årets konferanse. I takt med samfunnsendringene, står også motebransjen overfor store forandringer. Nye forretningsmodeller skapes som følge av innovasjoner innenfor digitalisering, og endringer i verdensøkonomien gjør at det er behov for mer bærekraftig produksjon.

Globalt med lokalt fokus

– Årets tema tar for seg de viktigste endringene sett fra et globalt perspektiv, men med lokalt fokus. Det er viktig for oss å se på dette med norske øyne, slik at deltagerne opplever det som relevant og ikke noe som bare skjer på den internasjonale arenaen, sier Johanne Thompson, prosjektleder for årets Needlework & Technology-konferanse.

Det er Norwegian Fashion Hub som står som arrangører av konferansen. Her samles aktører i den norske motebransjen; designere og produsenter, de store retailkjedene, moteskolene og andre som jobber med mote, også innen kommunikasjon og PR.

Norsk mote løftes fram

Norwegian Fashion Hub er et samarbeid mellom 22 norske motebedrifter og har status som næringsklynge. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Motebransjen er gjennom prosjektet del av en eksklusiv gruppe av næringsklynger som norske myndigheter ønsker å løfte fram. Tilsvarende næringsklynger finnes blant annet innen maritim teknologi, marin biologi, energi, IT, kreft og medisin.

Bygger kompetanse

Formålet med næringsklyngene er å skape et rammeverk for samarbeid og å bidra til vekst og utvikling gjennom kompetansedeling og teknologioverføring, slik at norske bedrifter skal kunne drive ytterligere innovasjon og utvikling og lykkes internasjonalt.

Konferansen bygger på klyngens strategimål, og noe av det viktigste er kompetansebygging, både for klyngens medlemmer og for deltagerne på konferansen.

Needlework & Technology arrangeres 14. April på Norsk Design og Arkitektursenter (DOGA) i Oslo.

http://www.norwegianfashionhub.com/aktiviteter/needlework-technology/

Publisert: 1. mars 2016