Kommunikasjonsjobb blant verdens beste

Kommunikasjonsjobb blant verdens beste

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er, og har vært, en avgjørende aktør i norsk samfunnsutvikling siden 1950-tallet. Det ledende senteret for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag søker nå en ny kommunikasjonssjef.

NGI ble opprettet for å løse de geotekniske utfordringene knyttet til skredfare og fundamentering for bygge- og anleggsvirksomhet i Norge. NGI ble raskt internasjonalt anerkjent og mottar i dag en strøm av jobbsøknader fra verdens beste forskningsmiljøer. Siden 1950-tallet har NGI gått i bresjen for internasjonalt samarbeid i utviklingen av geoteknisk kunnskap og ingeniørmessig forståelse av hvordan jord, sand og leire kan anvendes som byggemateriale og byggegrunn.

En internasjonal aktør

NGIs fagmiljøer forsker og utvikler innovative løsninger til det offentlige og private i Norge og i utlandet. NGI har stolte verdier, som handler om spissfaglig kompetanse, kontinuerlig lærevillighet, utfordringslyst, fleksibilitet, internasjonal orientering og gode sosiale ferdigheter.

– Den nye kommunikasjonssjefen bør dele våre verdier og i tillegg ha en sterk interesse for våre fagfelt, forklarer administrerende direktør ved NGI, Lars Andresen.

Stø kurs for kommunikasjonen

NGIs nye kommunikasjonssjef vil ha et helhetlig ansvar for å strukturere og videreutvikle strategiske og operative kommunikasjon- og formidlingsplaner. Det ønskes en person som evner å gi kommunikasjonsarbeidet en klar retning gjennom kalenderåret, og utviklingen av interne delingsplattformer og systemer vil bli en viktig del av arbeidet.

– Alle våre ansatte skal være en del av kommunikasjonsarbeidet, men vi trenger en som gjør oss   synlige for flere viktige målgrupper. Våre  gode historier og ideer ligger og venter på å løftes frem, sier Andresen.

Mer attraktivitet utenfra

Kommunikasjonssjefen kommer til å måtte ta hele organisasjonen i bruk. Den verdifulle informasjonen ligger blant instituttets mange fageksperter. Tett kontakt med fagfolkene i organisasjonen vil derfor være en viktig del av kommunikasjonsarbeidet. Det er der forskningsresultatene og de interessante historiene ligger;

– Vi vil ha en sosial, kommunikasjonsfaglig sterk person som ikke bare kan ta ansvar for å strukturere formidling og kommunikasjon internt og eksternt, men som i tillegg har evnen til å tiltrekke oss nyutdannede studenter, nye samarbeidspartnere i næringslivet og forskningsmiljøer, forklarer Andresen.

NGI har en spennende og utfordrende fremtid i vente. Kunnskap og resultatene fra anvendt forskning skal formidles på stadig nye arenaer, og kommunikasjonen skal utvikles i takt med instituttets nye satsningsområder.

Publisert: 27. november 2015