-Hoved-sellingpointet vårt er kulturen og at vi eier oss selv.

-Hoved-sellingpointet vårt er kulturen og at vi eier oss selv.

Det sier Pål Einar Tho Bråthen som er leder for brukeropplevelse og design i Kantega, en avdeling med 10 medarbeidere. Nå ønsker han å bygge et sterkere UX-miljø og ser etter nye UX-designere som er opptatt av å lage nyttige løsninger.

Kantegas siste ansettelse er en designleder med bakgrunn fra Telenor. I følge Pål Einar kommer hun til Kantega fordi det er et åpent selskap hvor alle har personlig eierskap. Han forteller videre at behovet for flere kollegaer handler om økende etterspørsel ute hos kundene.
– Det bedriftene trenger alle mest om dagen, er folk som kan hjelpe dem å løse de riktige og viktige problemene for sluttbrukerne. Vi trenger derfor flere folk som er gode på prosess, metodikk og verktøy og som evner å skru sammen konsepter som løser virkelige problemer. Det er innovasjon i et nøtteskall. Før skulle folk bare ha en løsning. Nå er kundene mer åpne for å diskutere det egentlige behovet. Hvilke problemer skal løses? Hva er den egentlige briefen, sier Pål Einar.

Trygge fagpersoner
Kantega ønsker de som brenner for å finne ut av hva som skal til for at folk skal få gjort jobben sin. Designere som tør prøve og feile seg frem til et godt resultat for brukerne. Kandidatene må være god på interaksjonsdesign. Når kunden formidler behov for en løsning for å få brukere til å drive tilsyn for fiskebåter, står Kantegas designere i et ukjent domene, kun med hypoteser om hva som er viktig kunden. Evne til å navigere i det ukjente blir derfor viktig.
–Jeg søker trygge fagpersoner. Skal løsningen bli bra, må vi utvikle den i kontekst av de målene brukerne har. Vi må følge noen prinsipper i jakten på det viktigste. Vi må lære opp kundene og fjerne antakelser. I tillegge må vi selge det inn på en fin måte, sier Pål Einar.

Eierskap til alle
Kantega er opptatt av å skape gode rammer for alle som jobber i selskapet. Å tilrettelegge for utvikling i den retningen den enkelte ønsker, er kanskje noe av det aller viktigste. Selskapet har åpenhet og lite internpolitikk. Strukturen er flat.
–Hvis folk sliter med noe, finner vi løsninger på det. Men, vi stiller også krav – det er mye omsorg i det. Vi har et heftig distribuert eierskap der hver ansatt eier ca 1% av selskapet. Jeg tror veldig på dette i såkalte frie yrker. Hvis den enkelte har en andel og et reelt eierskap, er man mer forbundet med det som skjer. I tillegg har du frihet. Eierskapsstrukturen gir en ekstra push, men skaper også autonomi, sier Pål Einar.

For mer informasjon om stillingen >>

Publisert: 23. november 2017