Global Content Manager til Nemko

Global Content Manager til Nemko

Nemko er et selskap med en solid historie og et internasjonalt nedslagsfelt. For å bli ytterligere konkurransedyktig hjemme og ute, er selskapet nå på jakt etter en content manager.

Nemko jobber med markedsadgang, sertifisering og testing av elektriske produkter. Målsetningen er å hjelpe kunder til å forstå hvilke standarder, regler og direktiver deres produkter skal håndtere, i forbindelse med blant annet miljø, sikkerhet, stråling og radiosignaler. Den nye content manageren skal hjelpe Nemko til å bli flinkere til å kommunisere til teknologieksperter på den ene siden, og til kunder og publikum som ikke har teknologisk forankring på den andre.

–Vår nye content manager blir helt sentral i å formidle våre budskap på forståelig vis til våre kunder. Vi ønsker å gi våre kunder et konkurransefortrinn ved at de får råd om hvordan de kan bruke nye krav og regulativer til sin fordel, sier Hannes Skisaker, senior vise president for internasjonalt salg og forretningsutvikling i Nemko.

Spre formidlingsglede

Den nye content manageren må være omgjengelig og like å snakke med folk. Kandidaten trenger ikke ha teknologisk bakgrunn, men vedkommende bør være intesserert i teknologi. Vedkommende må være nysgjerrig på og evne å formidle komplisert og teknisk informasjon på en forståelig måte for Nemko og kunder. Content Manageren må også finne glede i å treffe spikeren på hodet i formidlingen av komplisert innhold.

Tre kontinenter

Den nye content manageren vil møte et mellomstort, norsk selskap, som er internasjonalt, med tilstedeværelse på tre kontinenter. Nemko har et stort grensesnitt mot lokasjoner, kulturer og språk. Nemko har mye og bred kompetanse internt og er kjent for å være til å stole på.

–Nemkos aktiviteter er allerede utbredt i Asia, Europa og Nord-Amerika, men jo mer global handel, jo bedre for Nemko. I disse dager rører det på seg i Gulfregionen og i Sør-Amerika, og det er svært positivt og spennende for oss, sier Skisaker.

Publisert: 23. februar 2017