Ett år med næringsklyngetillit

Ett år med næringsklyngetillit

I juni i fjor fikk en næringsklynge innen motedesignbredrifter i Oslo Arena-status. Arena er et norsk næringsklyngeprosjekt som er myndighetsstøttet gjennom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Nye og Kloke Hoder fikk æren av å prosjektlede arbeidet med klyngen som har en foreløpig tidsramme på 3 år.

Det var næringsminister Monica Mæland som sto for tildelingen som innebar at motedesignbransjen ble del av en eksklusiv gruppe av næringsklynger som de norske myndighetene ønsker å løfte frem. Andre næringsklynger som har tilsvarende status finnes innen maritimt, marin biologi, energi, IT, kreft og medisin for nevne noen.

Små må samarbeide

Innovasjon Norge sa i sin innovasjonstale 21.mai 2015 at i et samfunn med mange små bedrifter og få store lokomotiver må bedrifter samarbeide. Næringsklynger skaper et rammeverk for samarbeid og bidrar til å vekst og utvikling gjennom kompetansedeling og teknologioverføring mellom virksomheter og mellom næringer. Innovasjon Norge har understreket at disse samarbeidene må til for at norske bedrifter skal lykkes internasjonalt og kunne drive ytterligere innovasjon og utvikling.

– Innovasjon Norges erfaring og dokumentasjon viser at bedrifter som jobber sammen i strategiske klyngeprosjekter øker kompetanse, innovasjon, verdiskaping og inntjening, sammenliknet med de som står utenfor. Derfor satser vi på regionale næringsklynger gjennom vårt Arenaprogram, sier Hans Eirik Melandsø, programleder for Arena i Innovasjon Norge.

Internasjonale ambisjoner

Moteklyngen har navnet Norwegian Fashion Hub (NFH), og arbeidet startet for alvor 1. oktober 2014. Som prosjektledere er det Nye og Kloke Hoders oppgave å være pådrivere for samarbeid internt i klyngen og mellom NFH og andre næringsklynger. Nye og Kloke Hoder skal sørge for at moteklyngen utvikler bærekraftige strategier for næringen og at virksomhetene i fellesskap jobber i tråd med disse. Siden i fjor har klyngen gjennomført en rekke aktiviteter i Norge og internasjonalt, blant annet konferanser, markedsstudier, studieturer og nettverksmøter.

– Å få lov til å prosjektlede en Arena-klynge er en stor ære for oss i Nye og Kloke Hoder. Vi har i mange år hatt pasjon for norsk mote og at vi får jobbe med å utvikle den norske bransjen sammen med et bredt sammensatt miljø fra bedriftene, utdanning, forskning, og myndigheter, er helt unikt og veldig spennende.  Vi har store ambisjoner for næringen, og målet er at norsk mote skal bli en internasjonal anerkjent merkevare, sier Linda Refvik, prosjektleder i moteklyngen NFH.

Les mer om Arenaprogrammet: http://www.arenaclusters.no/
Les mer om Norwegian Fashion Hub: www.norwegianfashionhub.com

Publisert: 23. juni 2015