Åpenhetsprisen for 2014: Nominer kandidater innen 15. september.

Åpenhetsprisen for 2014: Nominer kandidater innen 15. september.

Hvem fortjener åpenhetsprisen i 2014? Nye og Kloke Hoder støtter Kommunikasjonsforeningens initiativ for å fremme større åpenhet og innsyn i det norske samfunnet. For andre gang skal åpenhetsprisen deles ut, og du kan være med å påvirke hvem som fortjener anerkjennelse for sitt arbeid.

Bufetat Midt-Norge vant prisen i fjor, for sitt arbeid om åpenhet i barnevernet. De såkalte “glemte barna”, barn som lever med omsorgssvikt har vært deres fokus i mange år.

Åpenhetsprisen ble introdusert i 2013 og er et ledd i arbeidet med å sette åpenhet på agendaen. Prisen deles ut til organisasjoner, institusjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som gjennom sitt virke har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet, det politiske systemets forvaltning, eller offentlige og private virksomheter. Prisvinneren offentliggjøres på Kommunikasjonsforeningens arrangement Høstseminaret på Lillehammer.

Juryen ledes av Shabana Rehman og øvrige jurymedlemmer er Astrid Bugge Mjærum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Sykehuset Innlandet HF, Ståle Tvete Vollan, senior kommunikasjonsrådgiver i Statped, Camilla Lindemann, rådgiver og partner i Nye og Kloke Hoder, Kristine Foss, juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund.

Forslag kan sendes till post@kommunikasjon.no eller via denne linken:  Åpenhetsprisen.

Foto: Kommunikasjonsforeningen

Publisert: 11. september 2014