Alltid på Davids side

Alltid på Davids side

Forbrukerrådet håndterer årlig 90 000 forbrukerhenvendelser og 10 000 mediehenvendelser, og har som mål å bevege samfunnet i en mer forbrukervennlig retning. – For å ha troverdighet må vi være i tet med tanke på hva markedet er opptatt av og hvordan forbrukerne ønsker å kommunisere. For å lykkes med dette arbeidet har vi opprettet en ny stilling som direktør for kommunikasjon og digitale verktøy, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Flesland har store ambisjoner for virksomheten fremover og den kommende nyansettelsen. Forbrukerrådet består i dag av en organisasjon på 130 medarbeidere som jobber i «begge retninger» av forbrukerens verdikjede, blant annet med å påvirke utviklingen av lover og regler, gi enkel og oversiktlig forbrukerinformasjon, og løse tvister når en handel har gått galt. Samtidig gir forbrukerhenvendelsene viktig kunnskap om hvor skoen trykker, slik at vi kan søke å forbedre rettighetene der.
– Kommunikasjon er navet i organisasjonen, enten det er overfor enkeltforbrukere, media eller internt. Direktøren for kommunikasjon og digital utvikling vil være midt i navet og alt vedkommende gjør blir viktig for samtlige i organisasjonen, sier Flesland.

Digitalt driv

Den nye lederen vil lede en sammenslåing av to grupper som jobber med kommunikasjon og markedsportaler. Den nye avdelingen vil ha ansvaret for både intern- og eksternkommunikasjon, i tillegg til markedsportaler og digital utvikling. Forbrukerrådet.no, finansportalen.no, hvakostertannlegen.no og Strømpris.no, som åpner snart, samt Hormonsjekk-appen, er eksempler på det siste og som i dag er viktige løsninger for Forbrukerrådets møte med markedet.
– Forbrukerrådet må være digital og fremtidsrettet. Vi er i tet på noen områder, men ikke på alle. Vi må finne nye veier og ligge i front av det som skjer – særlig digitalt. Utviklingen i markedet går så fort, mens forbrukernes rettigheter alltid henger etter, sier Flesland.

Raus og relasjonsdyktig

Direktøren skal lede en avdeling på 19 dyktige medarbeidere. Flesland mener at søkeren må være god på strategisk kommunikasjon, samt være en bevisst omdømmebygger eksternt og internt. Det er viktig at den nye lederen er god til å lese både markedet og organisasjonen.
– Vår nye direktør vil møte en motivert organisasjon med høy grad av kompetanse. Vi er en interesseorganisasjon, en kamporganisasjon. Folkene våre ønsker å gjøre en forskjell og har et varmt hjerte for forbrukeren. Vi kjemper alltid på Davids side for å overvinne Goliat. For å lykkes må vår nye direktør være raus og god på relasjoner, i tillegg til å evne å motivere internt, sier Flesland.

Om Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har 10 regionskontor utover i landet. Forbrukerrådet har i alt ca 130 årsverk. Les mer om Forbrukerrådet på www.forbrukerrådet.no

Om stillingen

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Evy Nilsen, i Nye og Kloke Hoder tlf. 922 45 926.

Publisert: 4. august 2015